Awesome JQuery Slider

gharnabad.com

gharnabad.com

gharnabad.com


برگزاری اولین رویداد


اولین رویداد" ایده تاب" باموضوع توسعه کسب و کار و مشاغل دانش بنیان در روستا با محوریت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی با همکاری مرکز علمی کاربردی شرکت مخابرات استان گلستان در مرکزجامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات  روستای قرن آباد برگزار گردید.

این رویداد ایده تاب فضای مناسبی را ایجاد کرد تا افراد شرکت کننده بتوانند از تجربیات مربیان و پیشکسوتان عرصه کسب و کار و کارآفرینی استفاده کنند و در کنار راهنمایی های آن ها ایده خود را به چالش بکشند تا کمترین ضریب خطا و شکست را در بازار کار داشته باشد.

 در پایان این رویداد سه روزه از تیم‌های بر‌تر تقدیر و به نفرات برگزیده با حضور جناب آقای غلامعلی شهمرادی مدیرعامل شرکت مخابرات استان گستان و جناب آقای دکتر محمد برزعلی ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان جوایز نفیسی داده شد.

 

 

 

متن کامل خبر

اولين ایده تاب کسب و کار(از ايده تا عمل) در مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن آباد : 30 اردیبهشت الی 1 خرداد


كشور ايران همگام با بسياري از كشورهاي پيشرو جهان نسبت به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي اقدام كرده و تلاش مي كند با استفاده از اين فناوري خدمات دولتي را به دورترين نقاط كشور منتقل نمايد. در اين راستا اقدامات متعددي صورت گرفته كه از مهمترين آنها مي توان به اجراي پروژه" تجهيز ده هزار روستاي كشور به دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطـات روسـتايي"اشـاره نمـود. از جملـه اهداف این رویداد، بررسي توانمنديهاي دفاتر فناوري اطلاعـات و ارتباطـات در ارائـه خـدمات بـه منـاطق روسـتايي، ارزيـابي دسـتاوردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دفاترICTروستايي و ارائه راهكارهاست. به ياري خداوند، اولين برنامه ي “ایده تا عمل” توسعه کسب و کار و مشاغل دانش بنیان در روستا با محوریت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روزهای پنج شنبه تا شنبه 30اردیبهشت الی 1 خرداد ماه 1395به مناسبت هفته جهانی ارتباطات باهمت مرکز علمی کاربردی شرکت مخابرات استان گلستان در مرکزICT روستای قرن آباد برگزار می گردد.

متن کامل خبر

بازدید معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرکز قرن آباد


دکتر منصوری معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جناب آقای عباسی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن آباد بازدید نمودند. در این بازدید گزارشی از فعالیتهای مرکز توسط آقای مهندس اخوت رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت مخابرات گلستان و مسئول مرکز ارائه و در ادامه دکتر منصوری به نقش این مراکز در آموزش روستائیان و استفاده از ظرفیتهای گردشگری و درآمدزایی و توسعه پایدار روستایی مطالبی را بیان نمودند.

متن کامل خبر

جلسه هم اندیشی استفاده از ظرفیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان


جلسه ای با حضور دکتر وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ومدیران فناوری اطلاعات وارتباطات استان گلستان  در مرکز جامع خدمات ارتباطات  وفناوری اطلاعات و ارتباطات روستای قرن آباد برگزار شد.

جهت مشاهده ی خبر به متن کامل خبر مراجعه نمایید.

متن کامل خبر

برگزاری آزمون پایان پودمان در روزهای 24و25دی ماه94


آزمون نیمسال اول 95-94 دوره های غیرحضوری رشته ی ICTروستایی در مرکز ICTروستایی قرن آباد برگزار شد.

 

 

متن کامل خبر